Początek strony

GMO - Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV

Art. 6b [Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej]
1. Tworzy się Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej.
2. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.
3. W Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej umieszcza się dane zawarte:
    1) we wnioskach o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii...

Sortuj według: