Początek strony

Wykazy nieruchomości zabytkowych w resorcie obrony narodowej

Zbiór zawiera nazwy historyczne i numery wojskowych nieruchomości zabytkowych oraz informacje dot. roku budowy, zarządców i formy ochrony nieruchomości

Słowa kluczowe: nieruchomość