Początek strony

Dane dotyczące liczby studentów na studiach drugiego stopnia - stan na 31.12.2018 r.

Dane dotyczące liczby studentów na studiach drugiego stopnia - stan na 31.12.2018 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 marca 2019, 11:25
  • Dane na dzień: 21 marca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego