Początek strony

Dane dotyczące liczby studentów na studiach pierwszego stopnia - stan na 31.12.2020 r.

Dane dotyczące liczby studentów na studiach pierwszego stopnia - stan na 31.12.2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 22 stycznia 2021, 14:42
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Kierunek studiów Forma Stopieñ Liczba studentów - cywile Liczba studentów - funkcjonariusze
Kryminologia stacjonarne pierwszy 65 94
Zarz¹dzanie stacjonarne pierwszy 0 22
Nauka o Policji stacjonarne pierwszy 2 172
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne stacjonarne pierwszy 130 228
Informatyka stacjonarne pierwszy 0 51
Kryminologia niestacjonarne pierwszy 97 34
Zarz¹dzanie niestacjonarne pierwszy 0 44
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne niestacjonarne pierwszy 71 0