Początek strony

Dane dotyczące liczby studentów na studiach drugiego stopnia - stan na 31.12.2020

Dane dotyczące liczby studentów na studiach drugiego stopnia - stan na 31.12.2020

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 22 stycznia 2021, 14:49
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Kierunek studiów Forma Liczba studentów - cywile Liczba studentów - funkcjonariusze
Kryminologia stacjonarne 43 95
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne stacjonarne 47 219
Kryminologia niestacjonarne 64 30
Bezpieczeñstwo wewnêtrzne niestacjonarne 95 276