Początek strony

Dane dotyczące liczby słuchaczy studiów podyplomowych - stan na 31.12.2020 r.

Dane dotyczące liczby słuchaczy studiów podyplomowych - stan na 31.12.2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 lutego 2021, 12:29
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Kierunek Policjanci Osoby cywilne Pracownik cywilny s³u¿b podleg³ych MSWiA ze skierowaniem PSP SOP SG
w zakresie zarz¹dzania jednostk¹ organizacyjn¹ w administracji publicznej 64 0 1 7 4 7
w zakresie kontroli w administracji publicznej 24 0 8 0 0 1
w zakresie zarz¹dzania kryzysowego 51 0 0 8 1 3
w zakresie bezpieczeñstwa dokumentów publicznych 3 3 2 0 2 13