Początek strony

Konferencje/seminaria naukowe organizowane w 2020 r.

Konferencje/seminaria naukowe organizowane w 2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 lutego 2021, 12:55
  • Dane na dzień: 1 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Data Tytu³
24.02.2020 Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeñstwa uczestników zgromadzeñ religijnych
31.08.2020 Konferencja online: FASTER –Zaawansowane technologie dla bezpieczeñstwa i skutecznoœci s³u¿b szybkiego reagowania