Początek strony

Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE - kwartalne

Dział zawiera dane fiskalne kwartalne dla potrzeb nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.

Słowa kluczowe: dane, finanse

Sortuj według:
Dane na dzień: 31 grudnia 2020