Podsektor Lokalny

Dane kwartalne publikowane zgodnie z przepisami art. 3 pkt 2a Dyrektywy Rady 2011/85/UE.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 września 2020, 10:43
  • Dane na dzień: 30 września 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Podsektor LokalnyPobierz XLSX (21kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego