Organizacje naukowe

Informacje dotyczące instytucji zajmujących się obszarem związanym z nauką. Interfejs programistyczny API dla danych z Informatycznego systemu RAD-on umożliwia dostęp do bazy Organizacje – pobranie publicznie dostępnych danych na temat podmiotów związanych ze szkolnictwem wyższym w Polsce, takiche jak

-