Początek strony

Statystyki odwiedzin strony www oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu - *.XLSX

Statystyki odwiedzin strony www.przemysl.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu gromadzone i oprcowane z wykorzystanie narzędzi google analytics w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Prezentowane dane na koniec roku kalendarzowego.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 29 lipca 2021, 08:24
  • Dane na dzień: 29 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Rok liczba_odslon_www liczba_uzytk_www Liczba_odslon_BIP liczba_uzytk_bip suma_www_bip liczba_uzytk_lacznie
2015 909460 120182 470328 89357 1379788 209539
2016 1227383 218766 540550 224423 1767933 443189
2017 1483976 295704 658210 330815 2142186 626519
2018 1670762 318831 626953 342543 2297715 661374
2019 2025104 386964 771094 338821 2796198 725785
2020 1857671 374854 2320102 669975 4177733 1044829