Dane statystyczne małżeństw, urodzeń i zgonów Miasto Przemyśl

Liczba zawartych małżeństw, przyrost naturalny, urodzenia żywe i zgony na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane zgromadzone od roku 2007.

Słowa kluczowe: małżeństwo, ludność, urodzenia, zgony, Miasto Przemyśl, Urząd Miejski w Przemyślu