Początek strony

Dokumentacja API Statystyki NFZ - Świadczenia

Budowa API Statystyki NFZ - Świadczenia zrealizowana została w ramach projektu „Otwarte Dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Interfejs API Statystyki NFZ – Świadczenia to usługa sieciowa świadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia udostępniania zbioru danych z obszaru statystyk świadczeń opieki zdrowotnej w wymiarze...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 maja 2021, 06:06
  • Dane na dzień: 4 maja 2021
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego