Początek strony

Portal Statystyka NFZ - Statystyki Świadczenia

Portal Statystyki NFZ prezentuje zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 maja 2021, 10:05
  • Dane na dzień: 4 maja 2021
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego