Początek strony

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w określonej dyscyplinie

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w określonej dyscyplinie

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 15 maja 2019, 08:51
  • Dane na dzień: 24 kwietnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego