Początek strony

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w określonej dyscyplinie

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w określonej dyscyplinie

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2020, 10:19
  • Dane na dzień: 1 kwietnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Jednostka uprawniona Dziedzina Nadaje stopnie dr w dyscyplinie Nadaje stopnie dr hab. w dyscyplinie
Wyzsza Szkola Policji w Szczytnie dziedzina nauk spolecznych nauki o bezpieczenstwie nauki o bezpieczenstwie