Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Słowa kluczowe: wykaz, działanie 1.1, ekspert