Początek strony

Pomieszczenia w szkołach, boiska, tereny sportowe, grunty, urządzenia rekreacyjno-sportowe

Liczba pomieszczeń i ich powierzchnia w szkołach i placówkach oświatowych, liczba urządzeń rekreacyjno-sportowych, powierzchnia terenów sportowych i gruntów oraz rodzaje obiektów na powierzchni terenów sportowych.

Słowa kluczowe: SIO, pomieszczenia, boiska sportowe, tereny sportowe, grunty, urządzenia rekreacyjno-sportowe