Początek strony

Współczynnik zgonów niemowląt

Definicje:

Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu.

Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych dla życia, konsekwencją czego jest ustanie czynności całego ustroju.

Niemowlę - dziecko w wieku poniżej 1 roku.

Urodzenia...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 lipca 2021, 07:36
  • Dane na dzień: 5 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Zmienna Jednostka terytorialna Płeć Rok Współczynnik
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Ogółem 2010 5,0
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Chłopcy 2010 5,4
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Dziewczynki 2010 4,5
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Ogółem 2011 4,7
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Chłopcy 2011 5,1
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Dziewczynki 2011 4,3
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Ogółem 2012 4,6
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Chłopcy 2012 5,0
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Dziewczynki 2012 4,2
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Ogółem 2013 4,6
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Chłopcy 2013 4,9
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Dziewczynki 2013 4,2
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Ogółem 2014 4,2
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Chłopcy 2014 4,5
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Dziewczynki 2014 3,9
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Ogółem 2015 4,0
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Chłopcy 2015 4,4
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Dziewczynki 2015 3,6
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Ogółem 2016 4,0
Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych Polska Chłopcy 2016 4,4