Początek strony

Współczynnik zgonów niemowląt

Definicje:

Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu.

Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych dla życia, konsekwencją czego jest ustanie czynności całego ustroju.

Niemowlę - dziecko w wieku poniżej 1 roku.

Urodzenia...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 9 kwietnia 2021, 10:38
  • Dane na dzień: 9 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Współczynnik zgonów niemowlątPobierz XLSX (43kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego