Osądzenia (w tym skazania) w I instancji w latach 1997 - 2018 i w I półroczu 2019 roku

Dane statystyczne prezentujące informacje na temat osób dorosłych osądzonych w I instancji, w tym skazanych, rodzaju orzeczonej kary, umorzeń, uniewinnień, które pozyskiwane są na podstawie sprawozdań MS-S6 z sądów rejonowych oraz z sądów okręgowych

Słowa kluczowe: osądzenia, skazania, I instancja