Początek strony

Planowanie energetyczne gmin

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Baza stanowi informację o realizacji w gminach obowiązku wynikającego z art. 19-20 ustawy – Prawo energetyczne, które nakłada na gminy obowiązek przygotowania dokumentu planistycznego w odniesieniu do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zbiór danych obejmuje dwa zasoby: planowanie energetyczne gmin do 2017 r. oraz planowanie energetyczne gmin w podziale na województwa.