Początek strony

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010

Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 według podsektorów i PKD (stan na 31 grudnia 2017 r.).

Słowa kluczowe: finanse publiczne, rachunki narodowe