Początek strony

Część tabelaryczna sprawozdań z wykonania budżetu państwa

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format PDF, XLS)

Słowa kluczowe: sprawozdanie, budżet państwa, wykonanie budżetu