Początek strony

Zadłużenie Skarbu Państwa

Miesięczne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w postaci szeregów czasowych w formacie pliku MS Excel, w następujących przekrojach:

- wg instrumentów (kryterium m. emisji);
- wg grup wierzycieli;
- wg faktycznych terminów zapadalności (kryterium m. emisji);
- struktura walutowa;
- duration, ATR i śr. okres zapadalności długu SP (kryterium m. emisji).
 

 

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 października 2021, 09:47
  • Dane na dzień: 31 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego