Metodology

GFS montly data acoording to the IMF metodology

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 24 czerwca 2019, 12:41
  • Dane na dzień: 14 czerwca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
MetodologyPobierz PDF (276kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego