Ewidencja szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego

Celem systemu dedykowanego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest możliwości prowadzenia przez wojewodów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym ewidencji w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń...