Początek strony

Ewidencja szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Link do strony internetowej systemu umożliwiającego prowadzenie przez wojewodów wymaganej prawem ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w formie elektronicznej w systemie ogólnopolskim w zakresie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 maja 2021, 06:26
  • Dane na dzień: 4 maja 2021
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego