Początek strony

Link do API umożliwiającego wygenerowania zbioru danych zawierającego ewidencję - CSV

API - Pobieranie danych dostępnych publiczne za pomocą plików CSV z ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 maja 2021, 04:05
  • Dane na dzień: 17 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego