Początek strony

BT styczeń 2019 csv

BT kwiecień 2019 csv

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 27 czerwca 2019, 08:30
  • Dane na dzień: 27 czerwca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
DATA_BADANIA RODZAJ_BADANIA WYNIK_BADANIA LICZBA
2019-04 Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek Negatywne 210
2019-04 Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek Pozytywne 35412
2019-04 Co do zgodności z warunkami technicznymi Negatywne 10
2019-04 Co do zgodności z warunkami technicznymi Pozytywne 1779
2019-04 Dodatkowe Negatywne 320
2019-04 Dodatkowe Pozytywne 46419
2019-04 Okresowe Negatywne 52530
2019-04 Okresowe Pozytywne 1614744