Początek strony

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w 2020 r.

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w 2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 26 czerwca 2021, 17:57
  • Dane na dzień: 26 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego