Początek strony

Dostępność systemów państwowych

Dane dotyczące dostępności systemów państwowych w okresie od stycznia do maja 2021 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 9 czerwca 2021, 08:05
  • Dane na dzień: 31 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego