Początek strony

Wykaz nieruchomości stanowiących tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej

Wykaz nieruchomości, które stanowią tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej na podstawie Decyzji nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 2019 r., poz.46)

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/03/poz._46_dec._38-sig.pdf

Słowa kluczowe: nieruchomość