Początek strony

Dokumentacja API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych

Budowa API Statystyki NFZ - Programy Lekowe zrealizowana została w ramach projektu „Otwarte Dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 maja 2021, 06:10
  • Dane na dzień: 11 maja 2021
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego