Początek strony

Przeciętna wysokość świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowych Biurach Emerytalnych

Przeciętna wysokość świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowych Biurach Emerytalnych

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 czerwca 2020, 12:08
  • Dane na dzień: 4 czerwca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Wyszczególnienie w zł. 2015 2016 2017 2018 2019
Emerytury 3395.61 3431.76 3481.61 3621.17 3864.69
Renty inwalidzkie 3135.79 3143.53 3145.26 3218.04 3400.73
Renty rodzinne 2799.35 2819.28 2844.61 2929.62 3122.65