Początek strony

Wydatki Wojskowych Biur Emerytalnych w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych

Wydatki Wojskowych Biur Emerytalnych w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 12:16
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Wyszczególnienie w tys. zł 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Emerytury 4505168.31707 4490234.86574 4562720.30958 4703368.63817 5047638.28691 5277705.5883
Renty inwalidzkie 549191.29146 527844.52972 505217.08882 491000.61877 500761.87255 494624.84773
Renty rodzinne 1333662.57293 1349287.1357 1362285.90939 1385809.97364 1490852.92654 1530799.32022