Początek strony

Przeciętna wysokość świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowych Biurach Emerytalnych

Przeciętna wysokość świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowych Biurach Emerytalnych

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 12:19
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Wyszczególnienie w zł. brutto 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Emerytury 3395.61 3431.76 3481.61 3621.17 3864.69 3960.75
Renty inwalidzkie 3135.79 3143.53 3145.26 3218.04 3400.73 3411.95
Renty rodzinne 2799.35 2819.28 2844.61 2929.62 3122.65 3141.17