Początek strony

Liczba świadczeń emerytalno-rentowych

Zasób zawiera dane dot. świadczeń emerytalno-rentowych w Wojskowych Biurach Emerytalnych, w poszczególnych latach

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 12:22
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Emerytury 110611 109551 109342 109226.42 108713.75 107988.16666666667
Renty inwalidzkie 14594 14001 13419 12812.42 12212.166666666666 11698.083333333334
Renty rodzinne 39698 39909 39965 39882.67 39610.833333333336 39247.166666666664