Początek strony

Struktura ilościowa wojskowych rent inwalidzkich

Zasób zawiera dane dot. struktury ilościowej i przeciętnych wysokości wojskowych rent inwalidzkich w poszczególnych korpusach.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 12:30
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Korpus osobowy Struktura ilościowa w % Przeciętna wysokość w zł brutto
Generałowie 0.003991484832357637 12347.054666666669
Oficerowie starsi 0.3154160014191946 4915.020258717664
Oficerowie młodsi 0.16817456093666844 2836.492974683542
Chorążowie 0.24534326769558276 2887.228069414313
Podoficerowie 0.230885222636154 2474.365309258554
Szeregowi 0.036189462480042574 2271.563921568627