Początek strony

Struktura ilościowa wojskowych rent rodzinnych

Zasób zawiera dane dot. struktury ilościowej i przeciętnych wysokości wojskowych rent rodzinnych w poszczególnych korpusach.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 12:34
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Korpus osobowy Struktura ilościowa w % Przeciętna wysokość w zł brutto
Generałowie 0.003944470057886379 8869.617337662336
Oficerowie starsi 0.49833512627426874 3825.5575241570855
Oficerowie młodsi 0.10903642231443061 2703.4822903453137
Chorążowie 0.1896163106398238 2545.0142496285266
Podoficerowie 0.1944572511654116 2167.5066451527973
Szeregowi 0.004610419548178884 2623.8715