Początek strony

Struktura ilościowa emerytur wojskowych

Zasób zawiera dane dot. struktury ilościowej i przeciętnych wysokości emerytur wojskowych w poszczególnych korpusach.

 

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 maja 2021, 12:39
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Korpus osobowy Struktura ilościowa w % Przeciętna wysokość w zł
Generałowie 0.003428768917345751 12636.571883289123
Oficerowie starsi 0.37518189755529685 5393.373564918062
Oficerowie młodsi 0.09620561699650756 3613.014863868391
Chorążowie 0.3146645809080326 3459.7338617838946
Podoficerowie 0.20885477299185098 2741.5758896533866
Szeregowi 0.0016643626309662397 2433.5785245901643