Leczenie alkoholowe - stan wykazu ALK w latach 2000-2018 i w I półroczu 2019 roku

Leczenie alkoholowe - stan wykazu ALK w latach 2000-2018 i w I półroczu 2019 roku - zestawienie przedstaia dane gromadzone za pośrednictwem sprawozdań MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich

Słowa kluczowe: leczenie alkoholowe, wykaz ALK