Początek strony

Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Wykazy dotyczą poszczególnych lat podatkowych za które organizacje otrzymały środki z 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (środki przekazywane są w następnym roku podatkowym).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz organizacji pożytku publicznego,

Sortuj według: