Początek strony

Wykaz OPP, które w 2021 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2020 r.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2021 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2020 r. (stan na dzień 15 września 2021 r.)

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 września 2021, 14:33
  • Dane na dzień: 30 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego