Początek strony

Liczba podatników, którzy w 2021 r. przekazali 1% należnego podatku za 2020 r. na rzecz poszczególnych OPP

Liczba podatników, którzy w 2021 r. przekazali 1% należnego podatku za 2020 r. na rzecz poszczególnych organizacji pożytku publicznego (stan na dzień 15 września 2021 r.)

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 września 2021, 14:36
  • Dane na dzień: 30 września 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego