Początek strony

Dokumentacja zbioru danych

Plik tekstowy zawierający opis poszczególnych plików w zakresie ich struktury oraz słownik najważniejszych pojęć.

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 11 października 2019, 10:43
  • Dane na dzień: 30 września 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego