Początek strony

Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata

Definicje:

Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu.

Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych dla życia, konsekwencją czego jest ustanie czynności całego ustroju.

Urodzenia żywe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 5 lipca 2021, 07:41
  • Dane na dzień: 5 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego