Początek strony

Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów

Poniżej opis dla odnośników nagłówków kolumn tabeli.

1) Data dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1).
2) Dotyczy zgłaszającego wysyłkę odpadów będącego osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 13 kwietnia 2021, 12:40
  • Dane na dzień: 13 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadówPobierz XLSX (368kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego