Początek strony

Wykaz Krajowych Ocen Technicznych

Baza zawiera wykaz Krajowych Ocen Technicznych wydanych przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, jako Krajową Jednostkę Oceny Technicznej, upoważnioną do wydawania Krajowych Ocen Technicznych, zgodnie z Decyzją 2/KJOT/WB/17 Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

Słowa kluczowe: Wyroby budowlane, Znak budowlany, Krajowe Oceny Techniczne, KOT

Sortuj według: