API Umowy NFZ

API Umowy NFZ

API UmowyNFZ – obejmujący informacje o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ od 2008 roku, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do ich zakresu wchodzą informacje o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu...

Dane

Ten zbiór danych nie posiada obecnie zasobów.